i_parent_id_fk != 0) { $modCompParentReferOb = ModuleComponent::findById($modCompReferOb->i_parent_id_fk); $selectedExtraCompName = substr($modCompReferOb->c_name, strlen($modCompParentReferOb->c_name . ' - ')); if($selectedExtraCompName == 'Zoek formulier') { include('mod/Zoek01/index_zoekform.php'); } } else { if($a_urlParts[sizeof($a_urlParts)-2] == 'toon') { $zoekString = decodeSeoUrl($a_urlParts[sizeof($a_urlParts)-1]); if(!isset($_POST['zoek01TxtField'])) { // als er een zoekopdracht wordt gegeven vanuit het formulier wanneer men op een zoekresultaten-pagina zit // dan mag er niet gelogd worden en hoeft de rest ook niet getoond te worden, want er is een javascript redirect in index_zoekform.php $zoekLogOb = new Zoek01_log(); $zoekLogOb->i_id_pk = $zoekLogOb->newId(); $zoekLogOb->c_searchstring = $zoekString; $zoekLogOb->d_datetime = date('Y-m-j H:i:s'); $zoekLogOb->c_ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $zoekLogOb->c_sessionid = session_id(); $zoekLogOb->insert(); $a_searchResults = Zoek01::findBySearchString($zoekString); echo '
'; echo '

Gezocht naar: ' . $zoekString . '

'; if($a_searchResults) { foreach($a_searchResults as $a_result) { $indexedPageOb = Zoek01::findById($a_result['i_id_pk']); echo '

'; echo '

' . $indexedPageOb->c_title . '' . '

'; echo makeSearchResult($indexedPageOb->t_source, $zoekString, $maxZoekresultaatChars, $minShiftNaarLinks, $maxShiftNaarLinks) . '
'; echo '' . $indexedPageOb->c_url . ''; echo '

'; echo '
'; } } else { echo '

Geen resultaten gevonden

'; } echo '
'; } } else { echo '

Gebruik a.u.b. het zoekveld om binnen de website te zoeken.

'; } } } else { die('Fout: Geen modulecomponent gegevens gevonden.'); } ?>
i_parent_id_fk != 0) { $modCompParentReferOb = ModuleComponent::findById($modCompReferOb->i_parent_id_fk); $selectedExtraCompName = substr($modCompReferOb->c_name, strlen($modCompParentReferOb->c_name . ' - ')); if($selectedExtraCompName == 'Zoek formulier') { include('mod/Zoek01/index_zoekform.php'); } } else { if($a_urlParts[sizeof($a_urlParts)-2] == 'toon') { $zoekString = decodeSeoUrl($a_urlParts[sizeof($a_urlParts)-1]); if(!isset($_POST['zoek01TxtField'])) { // als er een zoekopdracht wordt gegeven vanuit het formulier wanneer men op een zoekresultaten-pagina zit // dan mag er niet gelogd worden en hoeft de rest ook niet getoond te worden, want er is een javascript redirect in index_zoekform.php $zoekLogOb = new Zoek01_log(); $zoekLogOb->i_id_pk = $zoekLogOb->newId(); $zoekLogOb->c_searchstring = $zoekString; $zoekLogOb->d_datetime = date('Y-m-j H:i:s'); $zoekLogOb->c_ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $zoekLogOb->c_sessionid = session_id(); $zoekLogOb->insert(); $a_searchResults = Zoek01::findBySearchString($zoekString); echo '
'; echo '

Gezocht naar: ' . $zoekString . '

'; if($a_searchResults) { foreach($a_searchResults as $a_result) { $indexedPageOb = Zoek01::findById($a_result['i_id_pk']); echo '

'; echo '

' . $indexedPageOb->c_title . '' . '

'; echo makeSearchResult($indexedPageOb->t_source, $zoekString, $maxZoekresultaatChars, $minShiftNaarLinks, $maxShiftNaarLinks) . '
'; echo '' . $indexedPageOb->c_url . ''; echo '

'; echo '
'; } } else { echo '

Geen resultaten gevonden

'; } echo '
'; } } else { echo '

Gebruik a.u.b. het zoekveld om binnen de website te zoeken.

'; } } } else { die('Fout: Geen modulecomponent gegevens gevonden.'); } ?> c_content; } else { echo 'Er is nog geen tekst ingevoerd'; } ?>
i_parent_id_fk != 0) { // acties als het een submodule betreft } else { if(isset($a_urlParts[count($a_urlParts)-2]) && $a_urlParts[count($a_urlParts)-2] == 'lp') { $item = decodeSeoUrl($a_urlParts[count($a_urlParts)-1]); $itemOb = MultiLpagesPlaatsnamen01::findByCurlAndCompId($item, $compid); if(!$itemOb) { $itemOb = MultiLpagesPlaatsnamen01::findByCaltUrlAndCompId($item, $compid); } $a_plaatsnamen = MultiLpagesPlaatsnamen01_plaatsnaam::findAllbyModCompId($itemOb->i_id_pk); if($a_plaatsnamen) { $html .= '

' . $itemOb->c_titel . '

'; $html .= '

Maak a.u.b. uw keuze:

'; $html .= ''; } else { if($itemOb) { $html .= $itemOb->t_omschrijving; // $html .= '
'; require_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/includes/formIncludes/botblocker.php"); $html .= '
'; if($itemOb->c_alt_url != '') { $MultiLpagesPlaatsnamen01formaction = strtolower(encodeSeoUrl($itemOb->c_alt_url)); } else { $MultiLpagesPlaatsnamen01formaction = strtolower(encodeSeoUrl($itemOb->c_url)); } $html .= '
' . $hiddenInputFields . '
'; } } } elseif(isset($a_urlParts[count($a_urlParts)-3]) && $a_urlParts[count($a_urlParts)-3] == 'lp') { $item = decodeSeoUrl($a_urlParts[count($a_urlParts)-2]); $itemOb = MultiLpagesPlaatsnamen01::findByCurlAndCompId($item, $compid); if(!$itemOb) { $itemOb = MultiLpagesPlaatsnamen01::findByCaltUrlAndCompId($item, $compid); } if(isset($a_urlParts[count($a_urlParts)-1]) && $a_urlParts[count($a_urlParts)-1] == 'bedankt') { if($itemOb) { require_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/includes/formIncludes/botCheck.php"); require_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/includes/formIncludes/mmail.php"); require_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/includes/formIncludes/variables.php"); if($_POST['Email'] != '') { if($_POST['woord']){ $word_parts = explode(',',$_POST['woord']); if($word_parts[0] == 'plaats'){ //Update de plaatsnaam teller MultiLpagesPlaatsnamen01_plaatsnaam::incrementCount($word_parts[1], $word_parts[2]); }else{ //Update zoekwoord teller MultiLpagesPlaatsnamen01::incrementCount($word_parts[1], $word_parts[2]); } } $mail_ontvanger = new mMail(); $mail_ontvanger->setSubject($emailHeaderSubject); $mail_ontvanger->addTo($emailReceiver); //$mail_ontvanger->addTo("friend2@domain.com"); //$mail_ontvanger->addBcc("friend3@domain.com"); //$mail_ontvanger->addCc("friend4@domain.com"); $mail_ontvanger->setFrom($emailHeaderFrom); $mail_ontvanger->setReplayTo($_POST['Email']); //$mail_ontvanger->addAttachment("some_image.gif", "image/gif", "some_image.gif"); //$mail_ontvanger->addAttachment("some_doc_file.doc", "application/msword", "some_doc_file.doc"); $mail_ontvanger->setHtmlBody($html_ontvanger); $mail_ontvanger->send(); $mail_bevestiging = new mMail(); $mail_bevestiging->setSubject($bevestigingsEmailHeaderSubject); $mail_bevestiging->addTo($_POST['Email']); //$mail_bevestiging->addTo("friend2@domain.com"); //$mail_bevestiging->addBcc("friend3@domain.com"); //$mail_bevestiging->addCc("friend4@domain.com"); $mail_bevestiging->setFrom($bevestigingsEmailHeaderFrom); $mail_bevestiging->setReplayTo($bevestigingsEmailHeaderReplayTo); //$mail_bevestiging->addAttachment("some_image.gif", "image/gif", "some_image.gif"); //$mail_bevestiging->addAttachment("some_doc_file.doc", "application/msword", "some_doc_file.doc"); $mail_bevestiging->setHtmlBody($html_bevestiging); $mail_bevestiging->send(); } $html .= '

Bedankt voor uw reactie!

'; $html .= '

We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

'; $html .= '

< terug

'; } } else { // anders is het een plaatsnaam-pagina $plaats = decodeSeoUrl($a_urlParts[count($a_urlParts)-1]); $plaatsPageOb = MultiLpagesPlaatsnamen01_plaatsnaam::findByCurlAndCompId($plaats, $itemOb->i_id_pk); if(!$plaatsPageOb) die('FOUT geen plaatsnaam object gevonden'); $html .= str_replace('[PLAATSNAAM]', $plaatsPageOb->c_titel, $itemOb->t_omschrijving); // $html .= '
'; require_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/includes/formIncludes/botblocker.php"); $html .= '
'; if($itemOb->c_alt_url != '') { $MultiLpagesPlaatsnamen01formaction = strtolower(encodeSeoUrl($itemOb->c_alt_url)); } else { $MultiLpagesPlaatsnamen01formaction = strtolower(encodeSeoUrl($itemOb->c_url)); } $html .= '
' . $hiddenInputFields . '
'; } } else { $a_allProjects = MultiLpagesPlaatsnamen01::findAllbyModCompId($modCompReferOb->i_id_pk); $pagePart = decodeSeoUrl($a_urlParts[count($a_urlParts)-1]); $inleidingOb = MultiLpagesPlaatsnamen01_inleiding::findByModCompId($compid); if($inleidingOb) { $html .= $inleidingOb->t_inleiding; } if($a_allProjects) { $html .= '
'; $html .= ''; $html .= '
'; } } echo $html; } } else { die('Fout: Geen modulecomponent gegevens gevonden.'); } ?>
c_content; } else { echo 'Er is nog geen tekst ingevoerd'; } ?>
Ontwerp en Realisatie door Designpro en Z-IM | Sitemap